Top Categories

Spotlight

today03/11/2022

Nieuws Connect2Trust

Tuinbouwcluster krijgt toegang tot actuele cyberdreigings-informatie door samenwerking Connect2Trust en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

03-11-2022 Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als ondernemer sneller betere beslissingen te nemen over de digitale veiligheid van je bedrijf. Belangrijke economische sectoren zoals het Nederlandse tuinbouwcluster hebben tot op heden echter nog zeer beperkt toegang hiertoe. Dat is waarom Connect2Trust en [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

Connect2Science

Background
share close

Connect2Science is de nieuwste activiteit van Connect2Trust. Een centraal thema uit de eerdere projecten ThreatConnect en ThreatMatcher is dat innovatie een noodzakelijk element is om de cyberweerbaarheid op niveau te houden. Digitale transformatie, het toenemend gebruik van nieuwe technologieën en het belang van veilige uitwisseling van data maken dit tot een belangrijk thema waar Connect2Trust zich op richt.

Om dit innovatieve karakter neemt Connect2Trust deel aan diverse coalities zoals het Partnership for Cyber Security Innovation, de Dutch Cyber Warfare Community, de Data Sharing Coalition en de OT-Security Community of Practice van de HSD. Via deze coalities kunnen deelnemers van Connect2Trust worden geattendeerd op innovatieve projecten in Nederland of Europa, wordt een netwerk ontsloten van experts op gebied van cyberwarfare en Operationele Technologie, en draagt Connect2Trust bij aan een veiliger manier van uitwisseling van data.

Als onderdeel van Connect2Science biedt Connect2Trust ook jaarlijks aan studenten de mogelijkheid om stage te lopen bij de stichting zelf, of bij één van de deelnemers. Geïnteresseerden kunnen hiervoor een email sturen aan connect2science@connect2trust.nl. Ook treden de platina deelnemers van Connect2Trust graag op als ambassadeur voor het onderwerp tijdens colleges, Summer Schools en presentaties. Ook hierover kan meer informatie worden verkregen via connect2science@connect2trust.nl.