Top Categories

Spotlight

today03/11/2022

Nieuws Connect2Trust

Tuinbouwcluster krijgt toegang tot actuele cyberdreigings-informatie door samenwerking Connect2Trust en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

03-11-2022 Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als ondernemer sneller betere beslissingen te nemen over de digitale veiligheid van je bedrijf. Belangrijke economische sectoren zoals het Nederlandse tuinbouwcluster hebben tot op heden echter nog zeer beperkt toegang hiertoe. Dat is waarom Connect2Trust en [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

ThreatConnect

Background
share close

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat bedrijven moeite hebben om te bepalen welke informatie zij moeten delen en ontvangen. Dit betreft zowel de eigen organisatie als voor die bedrijven waarmee zij (mogelijk) digitaal verbonden zijn waardoor (bijvoorbeeld) supply chain risico’s kunnen ontstaan.

In 2019 is Connect2Trust, dankzij een financiële bijdrage van de Cyber Security Alliantie, gestart met het project ThreatConnect. In dit project van de Cybersecurity alliantie wordt verder onderzocht hoe één cyber ecosysteem geïdentificeerd kan worden. ThreatConnect richt zich op het in kaart brengen van de bedrijven die digitaal verbonden zijn en wordt beschouwd als een uniek stukje dienstverlening. Ook voegt deze scan extra waarde tot in relatie tot het breed delen van informatie.

Nadat met ondersteuning van de HSD een analyse is uitgevoerd van mogelijke technologie partners die hierin kunnen ondersteunen, is door drie deelnemers een Proof-of-Concept uitgevoerd om de toegevoegde waarde van een dergelijke benadering te toetsen. Op basis daarvan is geconcludeerd dat het opstellen van een non-intrusive “digital footprint” van ThreatConnect waarde oplevert bij het in kaart brengen van de supply chain van een organisatie.  Tegelijkertijd levert het publiek beschikbaar maken van deze inzichten te grote risico’s oplevert voor misbruik door kwaadwillenden. Besloten is om deze tool niet publiekelijk beschikbaar te maken maar alleen toegankelijk te maken voor deelnemers aan Connect2Trust.

Tot slot is, na een selectieproces uit meerdere technologie partners, besloten om een partnership aan te gaan met Cybersprint als onderdeel van de Cyber Threat Alliance. Dit partnership biedt vrijblijvend aan geïnteresseerde deelnemers van Connect2Trust:

  • Besloten threat intelligence briefings en research
  • Kennis in de vorm van participatie aan (onderlinge) discussies
  • Toegang tot een jaarlijks ThreatConnect quickscan rapport waarin de Digital Footprint van een organisatie visueel en in cijfers wordt weergegeven;
  • Een jaarlijkse benchmark waarin de Digital Footprints van de deelnemende organisatie onderling kunnen worden vergeleken op basis van benchmark-parameters die door de deelnemers zelf kunnen worden gespecificeerd.