Top Categories

Spotlight

today25/08/2021

Nieuws Connect2Trust

Connect2Trust geeft advies inzake voorstellen nieuwe cyberweerbaarheids- wetgevingen

Op 22 augustus heeft de Stichting Connect2Trust haar advies gegeven aan twee nieuwe wetsvoorstellen m.b.t. cyberweerbaarheid. Het eerste voorstel is gedaan door het Ministerie van Justitie & Veiligheid en gaat over de voorgestelde wijzigingen in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen, het tweede voorstel is gedaan door het Ministerie van [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

Threatconnect

Background
share close

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel bedrijven moeite hebben om te bepalen welke informatie zij moeten delen en ontvangen. Dit betreft zowel de eigen organisatie als voor die bedrijven waarmee zij (mogelijk) digitaal verbonden zijn waardoor (bijvoorbeeld) supply chain risico’s kunnen ontstaan. Ieder cyber ecosysteem heeft één of meerdere unieke elementen die de deelnemers aan elkaar verbindt.

De belangrijkste randvoorwaarde voor het wederzijds uitwisselen van informatie binnen een cyber ecosysteem is dat alle deelnemers elkaar vertrouwen. Op basis van het onderling vertrouwen dat tussen de deelnemers aan de Stichting Connect2Trust sinds haar start in 2015 is gegroeid, zal Connect2Trust vanuit de gedachte van “groot helpt klein” in dit project onderzoeken hoe één cyber ecosysteem kan worden geïdentificeerd en aansluitend experimenteren hoe invulling moet worden aan “groot helpt klein” binnen dat cyber ecosysteem.

Het doel is om identificeerbare en onderscheidbare criteria te verkennen om te komen tot één cyber ecosysteem dat bestaat uit minstens één Connect2Trust deelnemer met daarin de verbonden (keten)bedrijven. De geïdentificeerde bedrijven binnen het ecosysteem zullen vervolgens samenkomen om de behoefte binnen het ecosysteem te bepalen om te komen tot een gezamenlijk grotere cyberweerbaarheid.

Meer informatie over het ThreatConnect project kunt u ook lezen via deze link op de website van de Cybersecurity Alliantie.