Connect2trust

Background
share close

De Stichting Connect2Trust is een cross-sectoraal samenwerkingsverband tussen (inter)nationale in Nederland actieve bedrijven. Connect2Trust biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen private partijen die onderdeel zijn van Connect2Trust, samen met de (cyber)security belaste overheidspartijen gevoelige en vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen en best practices kunnen analyseren en uitwisselen.

Recente nieuwsberichten

Project ThreatConnect
Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel bedrijven moeite hebben om te bepalen welke informatie zij moeten delen en ontvangen. Dit betreft zowel de eigen organisatie als voor die bedrijven waarmee zij (mogelijk) digitaal verbonden zijn waardoor (bijvoorbeeld) supply chain risico’s kunnen ontstaan. Ieder cyber ecosysteem heeft één of meerdere unieke elementen die de deelnemers aan elkaar verbindt. Meer over het project ThreatConnect leest u hier.

Project ThreatMatcher
In het project ThreatMatcher wordt de functionaliteit ontwikkeld om het proces van informatiedeling sneller, controleerbaar, geautomatiseerd, veilig en schaalbaar te maken waardoor informatie op tijd, naar behoefte en bij de juiste organisaties belandt. Meer over het project ThreatMatcher leest u hier.