Cyber Threat Alliance

Background
share close

Veel deelnemers van Connect2Trust maken gebruik van dezelfde cybersecurity technologieën of diensten. De Cyber Threat Alliance heeft als doel om te kijken waar er synergie kan worden gevonden tussen de diensten van deze leveranciers en de belangen van de deelnemers van Connect2Trust. Doordat de deelnemers aan Connect2Trust een collectief beeld creëren van de vraag naar technologieën of diensten, is het mogelijk om gericht de dialoog aan te gaan met cybersecurity leveranciers. Zo wordt er een ecosysteem van cybersecurity bedrijven gecreëerd dat de deelnemers van Connect2Trust individueel en collectief kan bijstaan bij het verhogen van de cyberweerbaarheid.

Na een eerste voorzichtige verkenning door middel van partnerships Zerocopter en Cybersprint, krijgt vanaf 2022 de Cyber Threat Alliance steeds meer vorm. Het partnership met de HSD helpt daarbij om het ecosysteem verder in kaart te brengen en, daar waar gewenst voor onze deelnemers, uit te breiden. Tegelijkertijd kunnen ook deelnemers kunnen besluiten naast de bestaande deelname, tegelijkertijd ook onderdeel te worden van de Cyber Threat Alliance. Mits voldoende zekerheden zijn verstrekt dat deze beide rollen en de ontvangen informatie afdoende van elkaar is gescheiden binnen de organisatie is dit ook mogelijk.