Top Categories

Spotlight

today25/08/2021

Nieuws Connect2Trust

Connect2Trust geeft advies inzake voorstellen nieuwe cyberweerbaarheids- wetgevingen

Op 22 augustus heeft de Stichting Connect2Trust haar advies gegeven aan twee nieuwe wetsvoorstellen m.b.t. cyberweerbaarheid. Het eerste voorstel is gedaan door het Ministerie van Justitie & Veiligheid en gaat over de voorgestelde wijzigingen in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen, het tweede voorstel is gedaan door het Ministerie van [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

ThreatMatcher

Background
share close

Connect2Trust ontvangt van diverse partners dreigingsinformatie afkomstig uit open en gesloten bronnen. Het bij elkaar brengen van enerzijds het aanbod van dreigingsinformatie en anderzijds de vraag vanuit de aangesloten organisaties bij Connect2Trust is niet eenvoudig. Niet alle beschikbare informatie is relevant en te veel informatie is niet te verwerken of kost te veel tijd en inspanningen.

Handelingsperspectief vereist de juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste organisaties. Als niet aan die voorwaarden wordt voldaan, dan zal het geboden handelingsperspectief niet leiden tot een daadwerkelijke handeling. Tegelijkertijd is de stichting Connect2Trust zonder winstoogmerk uniek gepositioneerd om organisaties die informatie bieden en vragen onafhankelijk aan elkaar te verbinden.

In het project ThreatMatcher wordt de functionaliteit ontwikkeld om het proces van informatiedeling sneller, controleerbaar, geautomatiseerd, veilig en schaalbaar te maken waardoor informatie op tijd, naar behoefte en bij de juiste organisaties belandt. Dankzij ThreatMatcher kunnen zij in de toekomst sneller hun prioriteiten bepalen binnen zowel hun eigen organisatie, als van het cyber ecosysteem dat digitaal aan hen verbonden is.

Dit cyber ecosysteem is aan de hand van ThreatConnect in kaart gebracht. Het bijeenbrengen van vraag en aanbod van dreigingsinformatie is een gevoelig proces en vereist een hoge mate van onderling vertrouwen om dit onderling te delen. Het ontwikkelen van een dergelijke functionaliteit binnen Connect2Trust, dat sinds 2015 het vertrouwen geniet van haar groeiend aantal deelnemers, vormt het innovatieve karakter van dit project. Na afronding van de lopende voorbereidingen en het project ThreatConnect zal dit project in de loop van 2020 starten. SIDN heeft Connect2Trust een blijvende plek toegewezen in het pioniersnetwerk.