Top Categories

Spotlight

today03/11/2022

Nieuws Connect2Trust

Tuinbouwcluster krijgt toegang tot actuele cyberdreigings-informatie door samenwerking Connect2Trust en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

03-11-2022 Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als ondernemer sneller betere beslissingen te nemen over de digitale veiligheid van je bedrijf. Belangrijke economische sectoren zoals het Nederlandse tuinbouwcluster hebben tot op heden echter nog zeer beperkt toegang hiertoe. Dat is waarom Connect2Trust en [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

ThreatMatcher

Background
share close

Connect2Trust ontvangt van diverse partners dreigingsinformatie afkomstig uit open en gesloten bronnen. Het bij elkaar brengen van enerzijds het aanbod van dreigingsinformatie en anderzijds de vraag vanuit de aangesloten organisaties bij Connect2Trust is niet eenvoudig. Niet alle beschikbare informatie is relevant en te veel informatie is niet te verwerken of kost te veel tijd en inspanningen.

Handelingsperspectief vereist de juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste organisaties. Als niet aan die voorwaarden wordt voldaan, dan zal het geboden handelingsperspectief niet leiden tot een daadwerkelijke handeling. Tegelijkertijd is de stichting Connect2Trust zonder winstoogmerk uniek gepositioneerd om organisaties die informatie bieden en vragen onafhankelijk aan elkaar te verbinden.

In het project ThreatMatcher zijn de functionaliteit ontwikkeld om het proces van informatiedeling sneller, controleerbaar, geautomatiseerd, veilig en schaalbaar te maken waardoor informatie op tijd en naar behoefte bij de juiste organisaties belandt. Het ontwikkelen van een dergelijke functionaliteit binnen Connect2Trust, dat sinds 2015 het vertrouwen geniet van haar groeiend aantal deelnemers, vormt het innovatieve karakter van dit project. Inmiddels zijn meerdere releases van het ThreatMatcher Intelligence Platform opgeleverd, nadat het SIDN Fonds de basisvoorziening mogelijk heeft gemaakt.

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod van dreigingsinformatie is een gevoelig proces en vereist een hoge mate van onderling vertrouwen om dit onderling te delen. De samenwerking tussen DIVD en NBIP binnen het Nederlands Security Meldpunt maken het mogelijk om het ThreatMatcher Intelligence Platform te ontsluiten voor een grotere groep organisaties in Nederland. De financiering van het SIDN Fonds voorziet ook in een continue innovatie om zowel de security als de functionaliteit van het platform verder uit te breiden.