Top Categories

Spotlight

today03/11/2022

Nieuws Connect2Trust

Tuinbouwcluster krijgt toegang tot actuele cyberdreigings-informatie door samenwerking Connect2Trust en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

03-11-2022 Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als ondernemer sneller betere beslissingen te nemen over de digitale veiligheid van je bedrijf. Belangrijke economische sectoren zoals het Nederlandse tuinbouwcluster hebben tot op heden echter nog zeer beperkt toegang hiertoe. Dat is waarom Connect2Trust en [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

Organisatie

Background
share close

De organisatie van de stichting Connect2Trust is ingericht om de dienstverlening aan alle vormen van deelnemers te optimaliseren. De organisatie wordt geleid door het Bestuur die bij de strategie en uitvoering worden geadviseerd door een Raad van Advies. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een secretariaat en een security office dat wordt geleid door één van de bestuurders. Verder zijn er specifieke activiteiten gericht op coalities en partnerships die onderdeel uitmaken van de Cyber Threat Alliance.

Het Bestuur van Connect2Trust

Het bestuur van Connect2Trust bestaat uit de volgende drie personen:

Raymond Bierens heeft vele jaren ervaring op het gebied van cybersecurity in diverse rollen variërend van een wereldwijde verantwoordelijkheid bij Atos, tot zijn huidige rollen als strategisch adviseur aan (inter)nationale organisaties in de publieke en private sector.

Centraal in deze activiteiten staat het managen van digitale risico’s en cybersecurity strategie bij grote digitale transformaties. Vanuit dit kennisgebied vervult Raymond de rol van voorzitter van Connect2Trust. Raymond heeft diverse titels aan de Erasmus Universiteit en is nu als promotieonderzoeker verbonden aan het Amsterdam Business Research Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam en daarmee ook docent aan diezelfde universiteit.

Daarnaast is hij een ervaren spreker en publiceert hij regelmatig in binnen- en buitenland.

Erik Slingerland is één van de stichtende leden van Connect2Trust en werkzaam als Senior Information Security Officer bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij heeft een lange staat van dienst op het gebied van informatiebeveiliging, compliance en privacy. Zo heeft hij jarenlang voor financiële klanten de infrastructuur beveiligd maar ook Business Continuity plannen geschreven voor meerdere organisaties.

Na de afronding van zijn universitaire opleiding heeft hij een tijdlang bij de Koninklijke Landmacht gewerkt als onderofficier geneeskundige dienst en is zo ook in aanraking gekomen met ICT.  Daarna heeft hij meerdere certificeringen behaald binnen het vakgebied zoals CISSP, MBCI, CISA en CIPP/E.

In zijn rol als vice-voorzitter van Connect2Trust combineert hij zijn jarenlange ervaring als ISO met het verlangen om Nederland veiliger te maken.

Dit kan in zijn ogen worden bereikt door voor een krachtig Connect2Trust, de strategie uit te voeren en te bepalen, waarbij het onderlinge vertrouwen tussen zowel bestuur als deelnemers daarbij voor hem op de eerste plaats staat.

Mariëlle Kolff heeft ruime ervaring in het veiligheidsdomein. Zo werkte zij voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (NCTV) aan de eerste Nederlandse Cybersecurity Agenda. Bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ze bijgedragen aan de oprichting van het Digital Trust Center. Meer recent heeft ze voor het ministerie van Justitie en Veiligheid bijgedragen aan de ontwikkeling Mijn Cyberrijbewijs: op basis van (gedrags-) wetenschap leren kinderen uit groep 7 en 8 via dit lespakket over de unieke eigenschappen van het internet. Op dit moment werkt Mariëlle voor het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de preventie van High Impact Crimes.

Daarnaast heeft Mariëlle als secretaris in het bestuur gezeten van de VVD Leusden, aansluitend diende zij als gemeenteraadslid voor dezelfde partij. Voor de wethouder financiën van de gemeente Den Haag werkte ze als politiek/bestuursadviseur.

Mariëlle haalt energie uit het begrijpen en vertalen van complexe vraagstukken naar uitlegbare oplossingen. Daarnaast legt ze graag verbindingen tussen partijen, domeinen of personen om gezamenlijke doelen te bereiken (of gewoon voor de gezelligheid).

Bij Connect2Trust bijzonder leuke elementen uit mijn loopbaan samen. Een rol mogen spelen in het digitaal weerbaar maken van de mooiste bedrijven van Nederland, vind ik oprecht een eer

 

Het Raad van Advies van Connect2Trust

De Raad van Advies bestaat uit ten minste drie personen waarbij wordt gestreefd naar leden vanuit privaat, publiek en wetenschap. Deze personen zijn:

Hein DekkersHein Dekkers leidt momenteel het Country Digitalization Acceleration-programma als directeur bij het Nederlandse Managementteam van Cisco Nederland. In deze rol is hij verantwoordelijk voor innovatie en investeringen in lijn met de Digitale Strategie van de Nederlandse Overheid

Hein Dekkers verantwoordelijk voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeringen bij Cisco Nederland met daarbij een sterke focus op het dichten van de digitale geletterdheidskloof, het versnellen van innovatie en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor digitalisering door o.a. te investeren in de cyberweerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid.

Hein heeft een rijke achtergrond als Global Digitalization Officer en Head of Global IoT Acquisitions incubation bij Cisco. In die hoedanigheid heeft hij de incubatie van acquisities geleid en de wereldwijde verantwoordelijkheid genomen voor het integreren van deze bedrijven. Deze nieuwe bedrijven geven een extra impuls aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën binnen Cisco om te komen tot een digitale inclusieve samenleving in het algemeen.

 

Peter van Burgel

Peter van Burgel is CEO van AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). AMS-IX is een van de grootste Internet Exchanges in de wereld en het markt leidende platform in Amsterdam speelt al 30 jaar een cruciale rol in het wereldwijde Internet. AMS-IX’ missie is “Build better society through better Internet” en vanuit de missie is AMS-IX wereldwijd actief in discussies over de toekomst van het Internet met als doel de originele waarden van het Internet te bewaken (open, neutraal) en het tegelijkertijd veiliger te maken voor de gebruiker.

Als CEO is Peter verantwoordelijk voor de lange-termijn strategie en eigen Digitale Transformatie van AMS-IX gebaseerd op drie pijlers: Innovatie, Optimalisatie en Groei. Binnen Innovatie is veel aandacht voor het verantwoord delen van data, quantum Internet, veiligheid en duurzaamheid. Verder is AMS-IX onderdeel van vitale services en heeft mede daarom nauw contact met de overheid en andere vitale diensten.

Peter heeft meer dan 30 jaar ervaring in IT, Security en telecommunicatie. Security is een rode draad in zijn carrière, beginnend met de eerste typen firewalls en antivirus oplossingen naar security meldpunten en zero-trust vandaag de dag. Peter heeft een rijke internationale ervaring met transformatie, “Go-To-Market”, M&A en integratie met een sterke focus op het creëren van toegevoegde waarde.