Netwerk

Background
share close

Rondom Connect2Trust is een snelgroeiend ecosysteem gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan onze missie en doelstellingen. De leden zoals weergeven in het ledenoverzicht staan hierin centraal. Om de belangen van deze leden te behartigen is Connect2Trust actief in een groot aantal coalities voor o.a. het verbeteren van informatiedeling, vergroten van innovatief en pionierend vermogen, maar ook het vergroten van ons netwerk met diegenen wiens missie aansluit op die van Connect2Trust.

Het verbeteren van de cyberweerbaarheid van onze deelnemers kan nooit zonder samenwerking. Connect2Trust heeft daarom een groot aantal partnerships met (inter)nationale overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Partnerships met commerciële organisaties, veelal actief op het gebied van cybersecurity, zijn gebundeld in onze Cyber Threat Alliance.