Top Categories

Spotlight

today03/11/2022

Nieuws Connect2Trust

Tuinbouwcluster krijgt toegang tot actuele cyberdreigings-informatie door samenwerking Connect2Trust en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

03-11-2022 Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als ondernemer sneller betere beslissingen te nemen over de digitale veiligheid van je bedrijf. Belangrijke economische sectoren zoals het Nederlandse tuinbouwcluster hebben tot op heden echter nog zeer beperkt toegang hiertoe. Dat is waarom Connect2Trust en [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

Ledenoverzicht

Background
share close

Connect2Trust richt zich nadrukkelijk op het cross-sectoraal delen van informatie omdat moderne organisaties vrijwel altijd cross-sectoraal met andere organisaties zijn verbonden zoals te zien via ThreatConnect. Een sectorale scheiding van informatiedeling belemmert het gezamenlijk cyberweerbaar maken van de gehele keten. Connect2Trust streeft er daarom naar om een zo groot mogelijke variëteit te creëren omdat daarmee de generieke en specifieke informatiebehoefte (inter)nationaal vast te kunnen stellen. Omwille van de vertrouwelijkheid van onze dienstverlening, is in onderstaand overzicht van iedere deelnemers uitsluitend de vestigingsplaats en sector getoond. Deelnemers die hun lidmaatschap wel zichtbaar wilden weergeven op onze website zijn daaronder als Support met naam en logo weergegeven.

Aangesloten sector Aantal deelnemers
Global IT Integrator 1
Construction 1
Consulting 1
Software development 2
Cyber Security 1
eCommerce 1
Media 1
Managed Service provider 1
Government 2
Multinational Conglomerate 1
Insurance & Finance 1
Healthcare 1
Pharmaceutical 1
Printing 1
Retail 2
Defense 1
Agriculture 1
Storage & Logistics 1
Transportation 1

Supporters van Connect2Trust