Top Categories

Spotlight

today03/11/2022

Nieuws Connect2Trust

Tuinbouwcluster krijgt toegang tot actuele cyberdreigings-informatie door samenwerking Connect2Trust en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

03-11-2022 Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als ondernemer sneller betere beslissingen te nemen over de digitale veiligheid van je bedrijf. Belangrijke economische sectoren zoals het Nederlandse tuinbouwcluster hebben tot op heden echter nog zeer beperkt toegang hiertoe. Dat is waarom Connect2Trust en [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

Het Anti-Abuse Netwerk is live!

Nieuws Connect2Trust today22/07/2020

Background
share close

Op 15 juli 2020 is het Anti-Abuse Netwerk (AAN) officieel gelanceerd. AAN is opgericht op Valentijnsdag 14 februari 2020. Op deze dag kwamen 20 partijen, waaronder Connect2Trust, samen die allemaal een rol of belang hebben bij het bestrijden van online abuse in de breedste zin van het woord. Het gericht informeren van organisaties en consumenten over wat er bij hen mis is, is essentieel om de weerbaarheid verder te verbeteren. Als we informatiedeling slimmer organiseren dan kunnen we onze gehele samenleving nog beter weerbaar maken tegen criminele hackers en statelijke actoren. Om dat te bereiken moet de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, de non-profitsector en de wetenschap worden verbeterd.

Daarom hebben alle ondertekenaars van het Manifest  op 14 februari 2020 besloten om de handen ineen te slaan met de ambitie om de digitale weerbaarheid van onze samenleving te verbeteren door abuse effectiever te bestrijden. Wij hebben onze gezamenlijke activiteiten uitgezet binnen drie werkgroepen. Één groep legt schematisch vast welke informatie in welke volgorde bij welke partijen moet belanden. Een andere groep zet uiteen welke entiteiten betrokken moeten worden en welke knelpunten uit de weg moeten om een veiliger internet dichterbij te brengen. Vanuit de waarde die we hechten aan transparantie zal een derde werkgroep zich richten op heldere communicatie over ons Anti Abuse Netwerk. Connect2Trust is, samen met haar partners DIVD en NBIP actief deelnemer aan de eerste werkgroep.

De missie van AAN is om blijvend samen te werken om informatie waarmee abuse kan worden bestreden en kwetsbaarheden kunnen worden weggenomen, zodanig te delen dat het grootste mogelijke effect wordt bereikt. Daartoe ontwikkelen we gezamenlijke oplossingen voor huidige en toekomstige bedreigingen die onze digitale veiligheid ondermijnen. U kunt de website van het AAN netwerk via deze link bezoeken

Written by: Connect2Trust

Previous post

Nieuws Connect2Trust / 01/02/2020

Risicorapportage cyberveiligheid 2019

Connect2Trust is genoemd in het Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019 document. Als eerste cross sectoraal ISAC heeft Connect2Trust een unieke positie door op sectoroverstijgend niveau samen te werken en zich te richten op Identificatie, Preventie, Detectie, Respons en Herstel. U kunt [...]


Similar posts

Nieuws Connect2Trust / 03/11/2022

Tuinbouwcluster krijgt toegang tot actuele cyberdreigings-informatie door samenwerking Connect2Trust en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

03-11-2022 Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als ondernemer sneller betere beslissingen te nemen over de digitale veiligheid van je bedrijf. Belangrijke economische sectoren zoals het Nederlandse tuinbouwcluster hebben tot op heden echter nog zeer beperkt toegang hiertoe. Dat is waarom Connect2Trust en het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport een nauwe ...

Read more trending_flat

Nieuws Connect2Trust / 10/03/2022

Security Delta (HSD) en Connect2Trust gaan samenwerken

De stichtingen Connect2Trust en Security Delta (HSD) slaan de handen ineen om een bijdrage te leveren aan een cyberweerbaar en veiliger Nederland. Via een wederkerig partnerschap gaan ze elkaar ondersteunen en gebruik maken van elkaars kracht en expertise voor onder andere het werken aan de efficiënte verspreiding van cruciale informatie over cyberdreigingen. Uitwisseling van cyberdreigingsinformatie ...

Read more trending_flat