Top Categories

Spotlight

today03/11/2022

Nieuws Connect2Trust

Tuinbouwcluster krijgt toegang tot actuele cyberdreigings-informatie door samenwerking Connect2Trust en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

03-11-2022 Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als ondernemer sneller betere beslissingen te nemen over de digitale veiligheid van je bedrijf. Belangrijke economische sectoren zoals het Nederlandse tuinbouwcluster hebben tot op heden echter nog zeer beperkt toegang hiertoe. Dat is waarom Connect2Trust en [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

Dutch Cyber Warfare Community

Background
share close

De Dutch Cyber Warfare Community is een online genootschap bestaande uit leden met een zeer diverse achtergrond, die allen werken, wensen te werken of zeer geïnteresseerd zijn in het relatief nieuwe domein van digitale conflicten (ook wel Cyber Warfare genoemd). Hierbij valt te denken aan onder andere politici, beleidsmakers, directie en middenkader, architecten, technisch specialisten, wethandshavers, forensische specialisten en ethische hackers die werkzaam zijn bij commerciële bedrijven, Defensie, Justitie, Politie, lokale en nationale overheidsinstanties, financiële instanties et cetera. Sinds de oprichting in 2011 heeft de organisatie een explosieve groei meegemaakt met inmiddels ruim 1000 leden en een actief forum op LinkedIn.

Het is de missie van DCWC om Nederland online veiliger te maken door middel van open discussie en netwerkbijeenkomsten. Met een penetratiegraad van internet aansluitingen van meer dan 90% is Nederland een bijzonder internet-afhankelijk land geworden. Internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving, en is verweven in alle lagen van onze samenleving.  De persoonlijke banden die ontstaan aan de hand van de bijeenkomsten sterken de samenwerking tussen de diverse instellingen en commerciële bedrijven. In het geval van een veiligheidsincident is men vaak gebaat bij samenwerking met andere partijen en het scheppen van persoonlijke banden over de instanties heen kan de reactiesnelheid en effectiviteit aanzienlijk verbeteren. Dit is dan ook het doel van DCWC.

Meer informatie over de Dutch Cyber Warfare Community (DCWC) leest u via de website