Top Categories

Spotlight

today03/11/2022

Nieuws Connect2Trust

Tuinbouwcluster krijgt toegang tot actuele cyberdreigings-informatie door samenwerking Connect2Trust en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

03-11-2022 Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als ondernemer sneller betere beslissingen te nemen over de digitale veiligheid van je bedrijf. Belangrijke economische sectoren zoals het Nederlandse tuinbouwcluster hebben tot op heden echter nog zeer beperkt toegang hiertoe. Dat is waarom Connect2Trust en [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

Coalities

Background
share close

Stichting Connect2Trust neemt deel aan de volgende coalities:

Cybersecurity Alliantie

De Cybersecurity Alliantie (CS Alliantie) is het platform van de publiek-private samenwerking voor een digitaal weerbaar Nederland. De partijen die actief betrokken zijn bij de CS Alliantie voeren concrete, kortlopende projecten uit die bijdragen aan het streven naar een digitaal weerbaar Nederland.

Data Sharing Coalition

De Data Sharing Coalition is een samenwerkingsproject dat tot doel heeft het delen van gegevens tussen organisaties in verschillende sectoren en domeinen te stimuleren. De coalitie wil dit realiseren door een generiek Trust Framework te ontwikkelen met generieke bouwstenen en afspraken voor cross-sectorale datadeling, die door haar leden wordt geregeld.

 

Anti-Abuse Coalition

De Anti-Abuse Coalition is een groep die heeft besloten  om de handen ineen te slaan en te formuleren hoe we onze digitale informatiedeling kunnen organiseren.  Onze missie is het zoeken en vinden van continue verbeteringen binnen de informatiestromen, ook voor de bedreigingen die nog komen, en tegelijkertijd gaat ons dagelijks werk door. Wij blijven iedere dag werken aan de online veiligheid.

SIDN Pioniersnetwerk

SIDN Fonds

SIDN fonds draagt bij aan een sterk internet. Een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is. Een internet waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen en dat optimaal wordt benut, omdat mensen zich veilig voelen om vrij met elkaar te communiceren, samen te werken en informatie te delen. Dit doen we o.m. door de ondersteuning van innovatieve toepassingen van digitale technologie en software/hardware die het internet versterken en die bij voorkeur toegankelijk zijn voor alle gebruikers.

Connect2Trust neemt deel aan het pioniersnetwerk van het SIDN fonds.

Partnership for Cyber Security Innovation

Cyberaanvallen kunnen altijd en overal plaatsvinden. De samenleving staat voor de grote uitdaging om ze effectief te voorkomen of af te slaan. De benodigde kennis en expertise zijn schaars, maar essentieel om digitale veiligheid te waarborgen. Een holistische aanpak met een focus op innovatie is de sleutel tot succes op lange termijn in een snel veranderend dreigingslandschap. Samenwerking is daarbij van cruciaal belang: het collectief is altijd sterker dan het individu.

Het Liaison Partnership is bedoeld voor organisaties die sterk geïnteresseerd zijn om zowel te leren van als bij te dragen aan huidige en toekomstige innovaties op het gebied van cyberbeveiliging.

 


Dutch Cyber Warfare Community (DCWC)

DCWC

De Dutch Cyber Warfare Community is een online genootschap bestaande uit leden met een zeer diverse achtergrond, die allen werken, wensen te werken of zeer geïnteresseerd zijn in het relatief nieuwe domein van digitale conflicten (ook wel Cyber Warfare genoemd).