NCSC

Background
share close

Als expert werkt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) aan een digitaal veilig Nederland. De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, schoon water uit de kraan en om de voeten droog te houden. Het NCSC heeft 3 hoofdtaken:

Begrijpen van de kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein. Zij identificeren en duiden risico’s en trends. De kennis die ze verzamelen is breed toegankelijk.

Verbinden van partijen, kennis en informatie. Als overheidsorganisatie zijn ze de verbindende schakel in een netwerk van nationale en internationale partners.

Voorkomen van  maatschappelijke schade en beperken dreigingen. Ze geven vakkundige ondersteuning en advies. Met de onderzoeken, analyses en producten geven ze direct handelingsperspectief. In het geval van een crisis staan ze 24/7 paraat.

Ze doen het niet alleen. Door samen te werken voegen ze op al deze gebieden waarde toe. Betrouwbaar en daadkrachtig. Zo stellen ze Nederland stap voor stap in staat om digitaal weerbaar te zijn.

Samen maken we Nederland digitaal veilig.

Meer informatie over het NCSC leest u via de website.