Top Categories

Spotlight

today25/08/2021

Nieuws Connect2Trust

Connect2Trust geeft advies inzake voorstellen nieuwe cyberweerbaarheids- wetgevingen

Op 22 augustus heeft de Stichting Connect2Trust haar advies gegeven aan twee nieuwe wetsvoorstellen m.b.t. cyberweerbaarheid. Het eerste voorstel is gedaan door het Ministerie van Justitie & Veiligheid en gaat over de voorgestelde wijzigingen in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen, het tweede voorstel is gedaan door het Ministerie van [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

Doelstelling

Background
share close

Connect2Trust heeft objectief kenbaar tot taak om haar deelnemers te informeren, alsmede met haar deelnemers te kijken naar mogelijkheden om organisaties binnen hun ketens, regionaal en/of (cross)sectoraal te informeren op het gebied van cyber security. Deze affiniteit met cyberweerbaarheid vertaalt zich in de volgende doelstellingen:

  1. Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen deelnemers, samen met de (cyber)security belaste overheidspartijen gevoelige en vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen en best practices kunnen uitwisselen;
  2. Het bieden van een platform waar het delen van kennis, informatie en ervaringen ten aanzien van cybersecurity tussen de deelnemers centraal staat;
  3. Het bijdragen aan het versterken van de (keten)beveiliging in een cross sectorale omgeving, door permanent een netwerk te vormen, waardoor deelnemers elkaar ook buiten het overleg makkelijker weten te vinden en via het netwerk ook niet-deelnemers (bijvoorbeeld via door de Stichting gemodereerde fora) bereikt kunnen worden;
  4. Het onderhouden van relaties, namens de deelnemers, met (inter)nationale overheidsinstanties en non-profit organisaties actief op het terrein van cybersecurity;

Het verrichten van al wat met het onder lid a tot en met e hiervoor is omschreven verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.