Top Categories

Spotlight

today25/08/2021

Nieuws Connect2Trust

Connect2Trust geeft advies inzake voorstellen nieuwe cyberweerbaarheids- wetgevingen

Op 22 augustus heeft de Stichting Connect2Trust haar advies gegeven aan twee nieuwe wetsvoorstellen m.b.t. cyberweerbaarheid. Het eerste voorstel is gedaan door het Ministerie van Justitie & Veiligheid en gaat over de voorgestelde wijzigingen in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen, het tweede voorstel is gedaan door het Ministerie van [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

Het Anti-Abuse Netwerk is live!

Nieuws Connect2Trust today22/07/2020

Background
share close

Op 15 juli 2020 is het Anti-Abuse Netwerk (AAN) officieel gelanceerd. AAN is opgericht op Valentijnsdag 14 februari 2020. Op deze dag kwamen 20 partijen, waaronder Connect2Trust, samen die allemaal een rol of belang hebben bij het bestrijden van online abuse in de breedste zin van het woord. Het gericht informeren van organisaties en consumenten over wat er bij hen mis is, is essentieel om de weerbaarheid verder te verbeteren. Als we informatiedeling slimmer organiseren dan kunnen we onze gehele samenleving nog beter weerbaar maken tegen criminele hackers en statelijke actoren. Om dat te bereiken moet de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, de non-profitsector en de wetenschap worden verbeterd.

Daarom hebben alle ondertekenaars van het Manifest  op 14 februari 2020 besloten om de handen ineen te slaan met de ambitie om de digitale weerbaarheid van onze samenleving te verbeteren door abuse effectiever te bestrijden. Wij hebben onze gezamenlijke activiteiten uitgezet binnen drie werkgroepen. Één groep legt schematisch vast welke informatie in welke volgorde bij welke partijen moet belanden. Een andere groep zet uiteen welke entiteiten betrokken moeten worden en welke knelpunten uit de weg moeten om een veiliger internet dichterbij te brengen. Vanuit de waarde die we hechten aan transparantie zal een derde werkgroep zich richten op heldere communicatie over ons Anti Abuse Netwerk. Connect2Trust is, samen met haar partners DIVD en NBIP actief deelnemer aan de eerste werkgroep.

De missie van AAN is om blijvend samen te werken om informatie waarmee abuse kan worden bestreden en kwetsbaarheden kunnen worden weggenomen, zodanig te delen dat het grootste mogelijke effect wordt bereikt. Daartoe ontwikkelen we gezamenlijke oplossingen voor huidige en toekomstige bedreigingen die onze digitale veiligheid ondermijnen. U kunt de website van het AAN netwerk via deze link bezoeken

Written by: Connect2Trust

Previous post

Nieuws Connect2Trust / 01/02/2020

Risicorapportage cyberveiligheid 2019

Connect2Trust is genoemd in het Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019 document. Als eerste cross sectoraal ISAC heeft Connect2Trust een unieke positie door op sectoroverstijgend niveau samen te werken en zich te richten op Identificatie, Preventie, Detectie, Respons en Herstel. U kunt [...]


Similar posts

Nieuws Connect2Trust / 25/08/2021

Connect2Trust geeft advies inzake voorstellen nieuwe cyberweerbaarheids- wetgevingen

Op 22 augustus heeft de Stichting Connect2Trust haar advies gegeven aan twee nieuwe wetsvoorstellen m.b.t. cyberweerbaarheid. Het eerste voorstel is gedaan door het Ministerie van Justitie & Veiligheid en gaat over de voorgestelde wijzigingen in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen, het tweede voorstel is gedaan door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en ...

Read more trending_flat