Top Categories

Spotlight

today22/12/2020

Nieuws Kai Schut

Cybersprint slaat handen ineen met Connect2Trust

Den Haag – Cybersecuritybedrijf Cybersprint heeft op 1 december 2020 de richtlijnen ondertekend als nieuwe partner van de Stichting Connect2Trust. Deze samenwerking brengt de expertise van Cybersprint op het gebied van cybersecurity samen met de gerelateerde vraagstukken die spelen bij de deelnemers aan Connect2Trust en de ketens waaraan zij digitaal [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

Het Anti-Abuse Netwerk is live!

Nieuws Kai Schut today22/07/2020

Background
share close

Op 15 juli 2020 is het Anti-Abuse Netwerk (AAN) officieel gelanceerd. AAN is opgericht op Valentijnsdag 14 februari 2020. Op deze dag kwamen 20 partijen, waaronder Connect2Trust, samen die allemaal een rol of belang hebben bij het bestrijden van online abuse in de breedste zin van het woord. Het gericht informeren van organisaties en consumenten over wat er bij hen mis is, is essentieel om de weerbaarheid verder te verbeteren. Als we informatiedeling slimmer organiseren dan kunnen we onze gehele samenleving nog beter weerbaar maken tegen criminele hackers en statelijke actoren. Om dat te bereiken moet de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, de non-profitsector en de wetenschap worden verbeterd.

Daarom hebben alle ondertekenaars van het Manifest  op 14 februari 2020 besloten om de handen ineen te slaan met de ambitie om de digitale weerbaarheid van onze samenleving te verbeteren door abuse effectiever te bestrijden. Wij hebben onze gezamenlijke activiteiten uitgezet binnen drie werkgroepen. Één groep legt schematisch vast welke informatie in welke volgorde bij welke partijen moet belanden. Een andere groep zet uiteen welke entiteiten betrokken moeten worden en welke knelpunten uit de weg moeten om een veiliger internet dichterbij te brengen. Vanuit de waarde die we hechten aan transparantie zal een derde werkgroep zich richten op heldere communicatie over ons Anti Abuse Netwerk. Connect2Trust is, samen met haar partners DIVD en NBIP actief deelnemer aan de eerste werkgroep.

De missie van AAN is om blijvend samen te werken om informatie waarmee abuse kan worden bestreden en kwetsbaarheden kunnen worden weggenomen, zodanig te delen dat het grootste mogelijke effect wordt bereikt. Daartoe ontwikkelen we gezamenlijke oplossingen voor huidige en toekomstige bedreigingen die onze digitale veiligheid ondermijnen. U kunt de website van het AAN netwerk via deze link bezoeken

Written by: Kai Schut

Previous post

Nieuws Kai Schut / 01/02/2020

Risicorapportage cyberveiligheid 2019

Connect2Trust is genoemd in het Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019 document. Als eerste cross sectoraal ISAC heeft Connect2Trust een unieke positie door op sectoroverstijgend niveau samen te werken en zich te richten op Identificatie, Preventie, Detectie, Respons en Herstel. U kunt [...]


Similar posts

Nieuws Kai Schut / 22/12/2020

Cybersprint slaat handen ineen met Connect2Trust

Den Haag – Cybersecuritybedrijf Cybersprint heeft op 1 december 2020 de richtlijnen ondertekend als nieuwe partner van de Stichting Connect2Trust. Deze samenwerking brengt de expertise van Cybersprint op het gebied van cybersecurity samen met de gerelateerde vraagstukken die spelen bij de deelnemers aan Connect2Trust en de ketens waaraan zij digitaal verbonden zijn. Cybersprint zal binnen ...

Read more trending_flat

Nieuws Kai Schut / 13/10/2020

Security Awareness – Extra Beschermingslaag Whatsapp

De media staat op dit moment vol van meldingen over WhatsApp-fraude. https://nos.nl/artikel/2351982-fraude-met-whatsapp-stijgt-fors-vier-keer-zoveel-meldingen-als-in-2019.html Bewustwording van deze fraude is een eerste stap. Naast de vorm van fraude die wordt beschreven in bovenstaande link is er ook een vorm van fraude die probeert om je WhatsApp-account over te nemen. In samenwerking met Connect2Trust en de Nationale Politie, is ...

Read more trending_flat